Właściwości motoreduktorów ślimakowych

Motoreduktory są jednymi z chętniej wykorzystywanych rodzajów napędów przemysłowych, ponieważ pozwalają na znaczne ograniczenie rozmiarów urządzenia, któremu dostarczają mocy. 

Bezpośrednie połączenie przekładni i silnika w motoreduktorze to ograniczona liczba elementów urządzenia, niższa masa, cichsza praca, a także mniej potencjalnych strat energii i możliwości awarii. Dzięki wielu dostępnym typom przekładni motoreduktor jest w stanie zmienić charakterystykę pracy silnika elektrycznego – stosunkowo niewielki moment oraz wysoką liczbę obrotów na dużo większy moment i wolniejsze obroty.

Wśród urządzeń najczęściej wykorzystywanych w aplikacjach przemysłowych znajdują się motoreduktory ślimakowe, których popularność jest znacznie większa niż stożkowych czy walcowych. Przyjrzyjmy się bliżej przekładniom ślimakowym i zobaczmy, czemu zawdzięczają swoje powodzenie.

 

Działanie i budowa motoreduktorów ślimakowych

Motoreduktor ślimakowy to urządzenie, które jest połączeniem silnika elektrycznego oraz przekładni ślimakowej. Pozwala na zmianę charakterystyki ruchu obrotowego dostarczanego przez silnik dzięki współpracy dwóch elementów: ślimacznicy i ustawionego do niej zwykle prostopadle ślimaka. Ślimacznica to swego rodzaju koło zębate, którego uzębienie stanowią zęby śrubowe, czyli takie, których linia jest pochylona pod pewnym kątem, a dodatkowo jest krzywą. Takie ustawienie zapewnia większą powierzchnię styku, co wpływa na zwiększenie wytrzymałości oraz lepsze przekazywanie działających sił. Ślimak to walec z umieszczonym wzdłuż rdzenia uzwojeniem o odpowiednio dobranym skoku i liczbie zwojów. Podczas pracy przekładni oba elementy obracają się, a wraz z zazębianiem się zębów i zwojów moc jest przenoszona z wału napędzającego, który w większości wykonań stanowi ślimak, na napędzany, którym jest ślimacznica. Uzyskiwane przełożenie jest uzależnione od tego, jaki jest stosunek liczby zębów ślimacznicy do liczby zwojów ślimaka. Poza zmianą charakterystyki ruchu zmieniana jest naturalnie również płaszczyzna obrotu.

 

Największymi zaletami stosowania motoreduktorów z przekładniami ślimakowymi są możliwość dużej redukcji, a zatem uzyskiwania wysokich momentów obrotowych, prosta konstrukcja, niewielkie rozmiary, stosunkowo niewielki hałas oraz możliwość pracy w różnych pozycjach. W wielu zastosowaniach może się liczyć również samohamowalność, która pojawia się w wyniku tarcia między zwojami ślimaka i zębami ślimacznicy, dając możliwość unieruchomienia układu.  Pewnym mankamentem przekładni ślimakowych może być ich nagrzewanie się podczas pracy, zwłaszcza w zastosowaniach, które wymagają ruchu ciągłego. W związku z koniecznością zapewnienia właściwego smarowania przy wyborze odpowiedniego motoreduktora trzeba więc zwrócić szczególną uwagę na pozycję, w jakiej będzie on pracował. Rozwiązaniem tego problemu może być korzystanie z konstrukcji, które są specjalnie dostosowane do pracy w różnych położeniach.

 

Wybór odpowiedniego motoreduktora ślimakowego jest uzależniony od warunków, w jakich będzie wykorzystywany. Kluczowymi parametrami są zapotrzebowanie na określony moment obrotowy oraz specyfika danej aplikacji. Istotna jest klasa obciążenia, a także dopuszczalny współczynnik przeciążenia. Niezwykle ważne jest dopuszczalne obciążenie promieniowe związane z naprężeniami powstającymi podczas używania np. kół pasowych. Przy podejmowaniu decyzji liczą się zarówno czas pracy, jak i przewidywany sposób eksploatacji, w tym m.in. ilość uruchomień.

Kompleksowe zaopatrzenie przemysłu