Czym jest certyfikat ATEX i kiedy trzeba go mieć?

Gazy, opary, mgiełki czy pyły, występujące w miejscu pracy, mogą tworzyć łatwopalną mieszaninę, która z kolei zwiększa ryzyko wybuchu i stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia człowieka. Wszelkie urządzenia elektryczne, w tym silniki i motoreduktory, muszą posiadać zabezpieczenia przed powstaniem łuku elektrycznego lub przegrzewaniem się, mogących stanowić źródło wybuchu. Certyfikat ATEX potwierdza posiadanie takich zabezpieczeń.

Co oznaczają oznaczenia ATEX?

ATEX to norma ustalona przez europejskie dyrektywy bezpieczeństwa i ma zastosowanie tylko w krajach Europy. Poza Europą taki certyfikat bezpieczeństwa to IECEx. W oznaczeniach ATEX spotkać można określenie numeru i kategorii grupy urządzeń (od I do III w zależności od miejsca pracy urządzenia) oraz stref zagrożenia wybuchem, oznaczonymi jako 0, 1, 2, 20, 21, 22, które określają częstotliwość występowania mieszanin palnych albo obłoków palnego pyłu w powietrzu. Strefy 0 i 20 to strefy ze stałą lub długotrwałą obecnością łatwopalnych mieszanin.

Gdzie stosuje się ATEX i jakie ma znaczenie?

Urządzenia ATEX należy stosować wszędzie tam, gdzie występuje oznaczona strefa zagrożenia wybuchem. Dotyczy to w szczególności silników elektrycznych do zastosowań przemysłowych. Na rynku dostępne są różnego rodzaju silniki przeciwwybuchowe, odporne na wysoką temperaturę. W naszej ofercie posiadamy m.in. silniki elektryczne MOTIVE DELFIRE, które mogą pracować w strefach zagrożonych wybuchem i w podwyższonej temperaturze otoczenia do 100°C.

Silniki przeciwwybuchowe ATEX są tak zaprojektowane oraz wyposażone w szereg zabezpieczeń, by nie stwarzać dodatkowego zagrożenia i wytrzymywać niesprzyjające warunki pracy, które mogłyby doprowadzić do wybuchu, np. podwyższona temperatura, wysoki stopień zapylenia powietrza czy wysoka wilgotność.

Kompleksowe zaopatrzenie przemysłu