Czym jest klasa sprawności IE i jak ją odczytywać?

Postępujący rozwój technologii, coraz chętniej sięgającej po ekologiczne, energooszczędne rozwiązania, doprowadził do międzynarodowego ujednolicenia przepisów, dotyczących określania wydajności silników. Celem wprowadzenia klas sprawności IE była standaryzacja przepisów i umożliwienie porównań między państwami, co ułatwiało proces certyfikacji silników.

Jakie są stopnie sprawności IE?

Klasy sprawności zdefiniowane są w międzynarodowej normie IEC 60034-30-1, obowiązującej od 2014 roku. Obejmują one cztery klasy efektywności energetycznej dla silników trójfazowych asynchronicznych, zasilanych z sieci elektroenergetycznej. Klasa IE1 oznacza standardową wydajność, a klasa IE2 wysoką wydajność (High-Efficiency). Klasa IE3 określa poziom sprawności Premium, a klasa IE4 to Super Premium, która jest określona m.in. dla silników elektrycznych ELVEM, dostępnych w naszej ofercie.

Jakie silniki są objęte normą?

Norma IEC 60034-30-1 obejmuje wszystkie silniki spełniające następujące kryteria:

  • Jednofazowe i trójfazowe zasilane prądem przemiennym
  • Częstotliwość 50 lub 60 Hz
  • 2, 4, 6 lub 8 biegunów
  • Moc znamionowa 0,12 kW – 1000 kW
  • Napięcie znamionowe 50 V – 1000 V
  • Tryb pracy S1 (praca stała przy ciągłym obciążeniu, bez przekraczania danej klasy izolacji)
  • Temperatura otoczenia w trakcie pracy -20°C/+60°C
  • Maksymalna wysokość pracy do 4000 m n.p.m.

Ponadto, zgodnie z wprowadzonymi zmianami, od 2021 roku wszystkie silniki (2-,4-,6-,8-biegunowe) o mocy od 0,75 kW do 1000 kW są zaliczane do klasy sprawności IE3. Silniki w zakresie 0,12 kW – 0,75 kW mają obowiązek spełniać wymagania dla sprawności klasy IE2.

Od 2023 roku klasa sprawności IE4 będzie dotyczyła silników 2-,4-,6-biegunowych o mocy 75-200 kW, a klasa IE2 zostanie wprowadzona dla silników jednofazowych o mocy > 12 kW.

Kompleksowe zaopatrzenie przemysłu