Od czego zależy jakość części do maszyn?

Części maszyn produkcyjnych podlegają naturalnemu zużyciu ze względu na intensywne użytkowanie. W każdej branży konieczne jest wykonywanie systematycznych przeglądów wyposażenia w celu uniknięcia awarii maszyn, które wiążą się nie tylko z przestojem produkcji, ale także sporymi kosztami. Wyjaśniamy, od czego zależy jakość części zamiennych do maszyn produkcyjnych i jaki ma wpływ na proces produkcji.

 

Co decyduje o jakości części do maszyn?

Produkcja części do maszyn to jedynie z pozoru nieskomplikowany proces. Choć coraz mniejszy jest udział czynnika ludzkiego w całym procesie produkcyjnym, to automatyzacja produkcji nie wystarczy. Na jakość części do maszyn, które warunkują ich efektywną pracę oraz prawidłowe funkcjonowanie parku maszynowego mają wpływ różne czynniki. Pierwszym z nich jest odpowiednie dopasowanie parametrów pracy linii produkcyjnej oraz wykorzystanie wysokiej jakości materiałów, z których powstają części. Zarówno jakość materiałów i półproduktów, jak i prawidłowe dostosowanie parametrów pracy linii produkcyjnej zależne są od producenta części. Błędy na etapie produkcji przekładają się na zwiększoną awaryjność części wynikającą m.in. z ich zmniejszonej odporności na intensywne użytkowanie oraz nieprawidłowego funkcjonowania. Skutkuje to mniejszą wydajnością parku maszynowego i ma bezpośredni, negatywny wpływ na przychody oraz renomę przedsiębiorstwa.

Jaki wpływ mają testy robocze na jakość części do maszyn?

Sam proces produkcji to jedno, ale równie ważne są kontrole jakości, którym poddawane są części u producenta oraz dystrybutora. To dzięki stałym kontrolom, testom laboratoryjnym i testom roboczym możliwe jest zagwarantowanie wysokiej jakości schodzących z linii produkcyjnej części oraz wykrycie ewentualnych wad i usterek. Z tego względu najwyższą jakością cechują się części renomowanych producentów, które przechodzą szereg specjalistycznych kontroli. O zadowolenie odbiorców części dbają także dystrybutorzy, którzy oferują części zamienne do maszyn. Każda partia produktów testowana jest pod względem poprawności działania, staranności wykonania i jakości zastosowanych do produkcji materiałów ze względu na potencjalne ryzyko uszkodzenia np. w transporcie.

Podsumowując, na jakość części do maszyn ma wpływ nie tylko ich prawidłowe wykonanie i zastosowanie odpowiedniej jakości materiałów oraz półproduktów, ale także przeprowadzane na różnych etapach kontrole jakości. Zdecydowanie wyższą jakością i mniejszą awaryjnością cechują się części znanych producentów, które powstają dzięki zaawansowanym pod względem technologicznym liniom produkcyjnym.

Kompleksowe zaopatrzenie przemysłu