Osłony jako sposób zabezpieczania maszyn

Mimo powstawania coraz bardziej restrykcyjnych przepisów BHP wciąż dochodzi do wypadków przy pracy. Z tego powodu właściciele firm starają się zabezpieczać pracujące w nich maszyny tak, by nie stwarzały one zagrożenia dla osób znajdujących się w pobliżu. Jedną z metod na zagwarantowanie bezpieczeństwa pracownikom jest montaż odpowiednich osłon.

 

Co warto wiedzieć o osłonach do maszyn?

Osłona stanowi fizyczną przegrodę pomiędzy pracującym elementem maszyny a człowiekiem. Aby dobrze pełniły swoją funkcję, muszą być solidne i nie nazbyt łatwe do usunięcia. Osłony do maszyn nie mogą utrudniać pracy, ani stwarzać dodatkowego zagrożenia. Osłoną mogą być różnego rodzaju drzwi, pokrywy, a nawet ogrodzenia maszyn. W zależności od rodzaju zagrożenia montuje się osłony stałe (niedające się usunąć), takie, które da się usunąć tylko z użyciem narzędzi (np. na śruby) i te, które można usunąć ręcznie bez narzędzi (np. na prowadnicach czy zawiasach). Tam, gdzie dostęp operatora podczas pracy maszyny nie jest konieczny, stosuje się przeważnie osłony stałe. Osłony nie mogą uniemożliwiać wykonywania czynności konserwacyjnych, jednak powinny wydzielać tylko ten obszar, w którego zakresie mają być one wykonywane. Część osłon wyposaża się w blokady i urządzenia samoryglujące.

Dostosowanie osłony do maszyny

Dostosowanie maszyny do wymagań BHP to nie tylko przygotowanie osłon, ale też często umieszczenie na niej znaków ostrzegawczych, awaryjne odłączanie od źródeł energii itp. – a wszystkie elementy muszą ze sobą współgrać. Zazwyczaj po weryfikacji stanu technicznego danej maszyny przygotowuje się listę kontrolną jej słabych punktów i na jej podstawie sporządza projekt zabezpieczeń. Dopiero wtedy można zainstalować wszystkie rozwiązania, w tym odpowiednio przygotowane osłony bezpieczeństwa. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy. Produkujemy własne osłony do maszyn, mamy ogromne doświadczenie w  realizacji zleceń na indywidualne zamówienie klienta. Zapraszamy do kontaktu przez telefon lub e-mail!

Kompleksowe zaopatrzenie przemysłu