Podstawowe rodzaje falowników

Falowniki w automatyce często nazywa się przemiennikami częstotliwości. Trzeba jednak pamiętać, że w rzeczywistości to dwa różne urządzenia. Falowniki to urządzenia elektryczne zmieniające prąd stały na prąd przemienny z regulowaną wartością napięcia oraz częstotliwości. Z kolei przemiennik częstotliwości odpowiada za zmianę częstotliwości i napięcia prądu zmiennego w celu regulacji prędkości obrotowej i momentu obrotowego silnika indukcyjnego napędzającego maszynę. W branży jednak pojęć tych używa się zamiennie.

Podział ze względu na rodzaj silnika

Falownik zawsze dobiera się do silnika, z którym będzie pracował. Jeśli chodzi o falowniki do silników trójfazowych, wyróżniamy urządzenia zasilane jednofazowo oraz trójfazowo. Falownik jednofazowy cechuje się zasilaniem z jednej fazy 230 VAC i wyjściem trójfazowym o napięciu międzyfazowym 230 V. Falownik trójfazowy z kolei zasilany jest z trzech faz po 400 VAC i ma na wyjściu trzy fazy o napięciu międzyfazowym 400 V. Falowniki jednofazowe znajdują zastosowanie przy małych silnikach (do 2.2 kW). Bardziej popularne są urządzenia trójfazowe, mogące pracować w zakresie mocy wyjściowej nawet do 500 kW.

Podział według metod sterowania

Jeśli chodzi o metody sterowania, falowniki możemy podzielić na skalarne i wektorowe. Falowniki skalarne znajdują zastosowanie w systemach zmiennomomentowych. Mają dostarczać do silnika minimalną energię, by nie dochodziło do obniżania się częstotliwości wyjściowej poniżej wartości zadanej. Utrzymują stały stosunek U/f. Falowniki skalarne znajdują zastosowanie m.in. w pompach i wentylatorach. Falowniki wektorowe używane są w systemach napędowych stałomomentowych. To bardzo zaawansowane urządzenia. Dzięki nim w prosty sposób można dokładnie kontrolować nie tylko prędkość obrotową silnika, ale również i moment obrotowy. Falowniki wektorowe dzielimy na urządzenia bezczujnikowe i ze sprzężeniem zwrotnym.

 

 

Kompleksowe zaopatrzenie przemysłu