Stopień ochrony IP dla silników - czym jest i jak go interpretować?

Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych to podstawa ich wykorzystywania na co dzień i w przemyśle. Producenci mają obowiązek informować użytkownika o poziomie ochrony, jaką zapewnia np. silnik elektryczny.

Czym jest symbol IP na obudowach silników?

To miara liczbowa zgodna z normą PN-EN 60034-5, która określa stopień zapewnianej przez obudowę silnika ochrony przed dostępem do części niebezpiecznych, przedostawaniem się ciał stałych i wnikaniem wody. Oznacza to zabezpieczenie przed wpływem czynników zewnętrznych, w tym przed nieuprawnionym dostępem użytkownika do części wewnętrznej silnika.

Ze względów bezpieczeństwa, zdecydowana większość silników elektrycznych posiada stopień ochrony IP55, IP56, IP67, IP68. Co oznaczają te cyfry?

Co oznaczają cyfry w stopniu ochrony IP?

Pierwsza cyfra w oznaczeniu IP XX oznacza odporność na wniknięcie ciał stałych do wnętrza silnika. Stopni jest 6, z czego najczęściej spotykane oznaczenie na obudowie to poziom 5: ochrona przed kurzem i poziom 6: całkowita pyłoszczelność. Poziom 5 oznacza, że wnikanie pyłu nie jest całkowicie wykluczone, ale nie dostaje się go do wnętrza na tyle dużo, aby spowodować zakłócenia w działaniu i zagrożenie.

Z kolei druga cyfra z rzędu oznacza zabezpieczenie przed wnikaniem wody do wnętrza silnika. I tutaj stopni ochrony jest 8, gdzie poziom 4 chroni przed rozpryskami wody, poziom 5 przed strumieniami wody, poziom 6 przez wlaniem na obudowę silnego strumienia wody (wodoszczelność). Poziom 7 określa pełną ochronę w trakcie krótkotrwałego ale pełnego zanurzenia w wodzie, zaś poziom 8 to pełna wodoszczelność w trakcie ciągłego zanurzenia w wodzie.

Należy zatem zwrócić uwagę na oferowany przez producenta stopień ochrony IP i właściwie dobrać silnik elektryczny do warunków, w jakich będzie użytkowany.

Kompleksowe zaopatrzenie przemysłu